Joomla! yüksek etkileşimli ve çok-dilli Web siteleri, çevrimiçi topluluklar, medya portalları, bloglar ve e-Ticaret uygulamalarının hızlıca oluşturulabilmesi için tasarlanmış bir açık kaynak içerik yayınlama sistemidir.


Joomla! LogosuJoomla! geniş hacimli HTML belgeleri ve zengin medya içeriklerini yönetmek ve yayınlamak üzere hazırlanmış kolay-kullanımlı grafik kullanıcı arayüzü (GUI) sunar. Her boyutta organizasyon tarafından Genel Web Siteleri, Dahili Ağlar ve diğer ağlar için kullanılmaktadır. Ayrıca binlerce kullanıcılı topluluk tarafından desteklenmektedir.


sound by jbgmusic

ZİYARETÇİLER

Bugün221
Dün247
Hafta221
Ay4229
Tümü912526

(C) Fliesenstadt

Kimler Sitede

Şu anda 15 konuk çevrimiçi

DİL

Sosyal Paylaşım

GİRİŞ ÜCRETİ

 

            2020 GİRİŞ ÜCRETLERİ

 

   

  KORUNAN ALAN ÜCRETLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI -2015

I. AÇIK VE KAPALI ALANLAR GĠRĠġ ÜCRETĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı ile bu alanlar içerisinde yer alan Günübirlik Kullanım Alanı ve Kamp Alanı girişlerini kapsamaktadır.

Söz konusu alanların ana giriş kapılarında ücret ödenmesi durumunda alan içerisindeki Günübirlik Kullanım Alanı ve Kamp Alanı girişleri için ayrıca ücret alınmayacaktır.

Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla harp malulü ve gaziler, özürlüler, Bakanlığımız personeli, Bakanlığımızdan emekli personel ile Bakanlığımızda çalışırken vefat eden personelimizin eşleri, çocukları, anne ve babalarından, şehit eşleri, çocukları ve anne ve babalarından giriş ücreti alınmayacaktır.

7 yaşından küçük çocuklar ile 65 yaşından büyüklerden ücret alınmayacaktır.

Kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla giriş ücretleri öğrencilere %50 indirimli uygulanacaktır. Bu hükümden ebeveynler yararlanamaz.

Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarından giriş ücreti alınmayacaktır.

Milli Park içinde bulunan köylerde yaşayan yöre halkından herhangi bir giriş ücreti alınmayacaktır.

Turizm Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılmış olan "Gençlik Turizmi Protokolü" uyarınca; 12-26 yaş grubunda her ulustan gençler, protokolde belirtilen [IYFH] - [IYC] - [ISIC] kartlarından her hangi birini ibraz etmeleri halinde giriş ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır.

Grupla sahaya giriĢ yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartlı rehberlerden giriĢ ücreti alınmaz.

Vasıta ücretleri hem vasıta, hem de içindeki şahıslar için olup, ayrıca şahıs ücreti alınmayacaktır.

Vasıta ücretlendirmesinde trafik tescil belgesindeki yolcu istihtapı üzerindeki her yolcu için ayrıca Ģahıs giriĢ ücreti ilave olarak alınacaktır.

Sezonluk kart talebi olduğunda kart bedeli en az 20(yirmi) giriş üzerinden hesaplanacaktır.

Önceden izin almak şartıyla ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinden öğretmenlerinin refakatinde eğitim amacıyla yaptıkları ziyaretlerde giriş ücreti alınmayacaktır.

Uluslararası ve ulusal spor müsabakalarında önceden izin almak kaydıyla sporcu ve yöneticilerinden kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla giriş ücreti alınmayacaktır.

Milli Park Koruma alanlarına sportif amaçla girecek lisanslı dağcıların içerisinde bulunduğu sezonun vizeli lisansını göstermeleri koşuluyla giriş ücreti alınmayacaktır.

Yöre halkının araçsız olarak sağlıklı yaşam için spor yapmak maksadı ile sabah 06:00 - 08:30 saatleri arasında ücretsiz olarak girebilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde olan bakım ve korumaya muhtaç çocukların bu alanlara kimliklerini ibraz etmeleri koşulu ile giriş ücreti alınmayacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde olan bakım ve korumaya muhtaç çocukların kimliklerini ibraz etmeleri koşulu ile bu alanlarda verilen hizmetlerden %50 indirimli yararlanır.

Bu hükümler İdaremizin işlettiği veya protokol ile belediyelere ya da Valiliklere verilen yerler için geçerlidir. İşletmeciliği ihale ile özel sektöre verilen yerlerde ihale şartname sözleşmesinde yer alan hükümler aynen uygulanır. İhale sözleşme ve şartnamelerinde olmayan hükümler ise yukarıdaki açıklanan esaslar gibi uygulanır.

II. GEÇĠCĠ(Çadır, Karavan) VE SABĠT KONAKLAMA(Baraka, Kırevi) ÜCRETĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2

Milli Park ve Tabiat Parkı ile bu alanlar içerisinde yer alan Kamp Alanlarını kapsamaktadır.

Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla harp malulü ve gaziler, özürlüler, Bakanlığımız personeli, Bakanlığımızdan emekli personel ile Bakanlığımızda çalışırken vefat eden personelimizin eşleri, çocukları, anne ve babaları ile şehit eşleri, çocukları ve anne ve babalarına Çadır ve karavan yeri ücretleri %50 indirimli uygulanacaktır.

0-18 yaĢ arasındaki özürlüler için uygulanacak indirim özürlü ile birlikte yanındaki anne ve babasını kapsamaktadır.

18 yaĢ üstündeki eriĢkin özürlüler için uygulanacak indirim özürlü ile birlikte yanındaki bir adet refakat içinde geçerlidir.

Kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla çadır ve karavan ücretleri öğrencilere %50 indirimli uygulanacaktır. Bu hükümden ebeveynler yararlanamaz.

Turizm Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılmış olan "Gençlik Turizmi Protokolü" uyarınca; 12-26 yaş grubunda her ulustan gençler, protokolde belirtilen [IYFH] - [IYC] - [ISIC] kartlarından her hangi birini ibraz etmeleri halinde kamp ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır.

Yoğun kullanım sezonunda geceleme 15 gün olarak sınırlandırılacaktır.

Listede belirtilmeyen yerlerde kiralık buzdolabı için günlük 3,00 TL alınacaktır.

Çadır ve karavan ücretleri 01.Haziran-15.Eylül dönemi dışında %50 indirimli uygulanacaktır.

Çadır ve karavan ücretlerinin %50 indirimli olarak uygulandığı dönemlerde normal dönemlerde %50 indirim hakkına sahip olanlara sadece %50’lik indirim uygulanır, her iki indirim birden uygulanmaz.

Listede gösterilmeyen elektrik ve su bedelleri kullanım miktarı kadar mahallince tespit edilerek tahsil edilecektir.

Bu hükümler İdaremizin işlettiği veya protokol ile belediyelere ya da Valiliklere verilen yerler için geçerlidir. İşletmeciliği ihale ile özel sektöre verilen yerlerde ihale şartname sözleşmesinde yer alan hükümler aynen uygulanır. İhale sözleşme ve şartnamelerinde olmayan hükümler ise yukarıdaki açıklanan esaslar gibi uygulanır.

III. ALAN KILAVUZLUĞU ÜCRETĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtını kapsamaktadır.

Korunan alanlara gelen grup halindeki (12 ve daha fazla kişiden oluşan) ziyaretçiler veya etkinlik düzenleyen acenteler, kendi bünyelerinde rehber bulunsa dahi korunan alanlarda yapılacak ziyaret ve etkinlikler için alan kılavuzu almak mecburiyetindedirler.

Yürüyüş grupları için (12–20 kişi) 1 adet,

İstekli olmaları halinde 12 kişiden az ziyaretçilere (birden fazla araç birleştirilebilir) 1 adet,

1 adet küçük minibüs (18 kişiye kadar) için 1 adet,

1 adet büyük minibüs (25 kişiye kadar) için 1adet,

1 adet otobüs (45 kişiye kadar) için 1 adet,

Kıyı ve deniz koruma alanlarında tekne (45 kişiye kadar) için 1 adet,

Korunan alanlarda yapılacak çadırlı ve konaklamalı kamp etkinliklerinde yukarıdaki sayılar dikkate alınarak grubun büyüklüğüne göre yeterli sayıda, alan kılavuzu alınır.

Alan kılavuzlarından gece hizmet alımı isteniyor ise %50 ilave ücret alınır.

Alan kılavuzları, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ücret dışında ziyaretçilerden başka bir ücret talep edemezler.

Alan kılavuzluğu ücret tahsilâtı; bilet karşılığında korunan alanın giriş kontrol ünitesinde ve/veya uygulama alanı içerisindeki ziyaretçi bilgilendirme ve yönlendirme merkezinde doğrudan idare tarafından ya da iktisadi işletme kuruluşunu tamamlamış oluşum tarafından yapılır.

3

IV. FOTOĞRAF, FĠLM VE VĠDEO ÇEKĠM ÜCRETLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Milli Park, Tabiat Parkı TabiatıKoruma Alanıve Tabiat Anııile bu alanlar içrisinde yer alan Güüirlik Kullanı Alanıve Kamp Alanları Yaban HayatıKoruma Sahası Yaban HayatıGelişirme Sahası Yaban HayatıÜetme ve Yerleşirme Alanlarıile Sulak Alan Koruma Sahalarııkapsamaktadı.

 Sulak Alanlarda Mutlak Koruma Bögelerinde kuşarı üeme döemi olan Mart-Haziran aylarıarasıda fotoğaf veya film çkimi talepleri Bakanlığı iznine tabidir,

 Sulak alanlarda fotoğaf ve film çkimi yaparken canlıarı yuvalarıa ve yumurtalarıa zarar verilmemesi gerekir,

 Bir güüaşayan çkimlerin süesi ne olursa olsun bir tam gü sayıı,

 Yabancıuyruklu kiş, kurum ve kuruluşar içn fotoğaf, film ve video çkim içn belirlenen üretlerin iki katıuygulanı,

 Üretli çkim yapanlardan ayrıa saha girişüreti alımaz,

 Genel Müülüğüüü faaliyet alanlarıda yapıan ve sö konusu alanlar ile ilgili haber niteliğ taşıan ya da alanı tanııııiçren film ve video çkimlerinden yabancıuyruklu kiş, kurum ve kuruluşar dahil üret alımaz,

 Genel Müülüğüü ile protokol anlaşasıyapan amatö fotoğafçıı dernekleri, kulüleri veya federasyonlarıüelerinden üeliklerini belgelemek şrtıla fotoğaf çkimleri içn üret alımaz,

 Amatö fotoğaf, film ve video çkimlerinden üret alımaz,

 Üretli çkim izinleri Genel Müülü/Böge Müülüğütarafıdan verilir

 Üretsiz çkim izinleri Genel Müülü/Böge Müülüğütarafıdan verilir.

 Av turizmi kapsamıda yapıan fotoğaf, film ve video çkimleri bu üret kapsamıdışıdadı.

V. DOĞ VE GÖLEM TUR ÜRETĠUYGULAMA USUL VE ESASLARI

Milli Park, Tabiat Parkı TabiatıKoruma Alanıve Tabiat Anııile bu alanlar içrisinde yer alan Güüirlik Kullanı Alanıve Kamp Alanları Yaban HayatıKoruma Sahası Yaban HayatıGelişirme Sahası Yaban HayatıÜetme ve Yerleşirme Alanlarıile Sulak Alan Koruma Sahalarııkapsamaktadı.

 Başurular Genel Müülüğ veya ilgili Böge Müülüğüe yapıı,

 Bu üret tarifesi yalnıca girişkapııbulunmayan veya girişüreti alımayan sahalar içn geçrlidir.

 Girişüreti uygulamasıbulunan sahalarda Genel Müülüç her yı onaylanan girişüret tarifesi geçrlidir.

 Alan Kıavuzu alımasıdurumunda Alan Kıavuzu üreti ayrıa alıı,

 Av turizmi faaliyetleri bu üret tarifesinin kapsamıdışıdadı.

VI. AÇK ALAN ETKĠLĠ ÜRETĠUYGULAMA USUL VE ESASLARI

Milli Park ve Tabiat Parklarııkapsamaktadı.

 Alanları Uzun Devreli Gelişe Planıdaki alan kullanııa yöelik plan kararlarıa uygun olmayan aktivitelere izin verilmez.

 Süeklilik arz edemez

4

 Sabit ve kalııyapıaşa gerçkleşirilemez

 Alansal kullanı 1000 m2’yi geçmez. Ancak faaliyetin öelliğ gereğ 1000 m2 üerinde alana ihtiyaçduyulmasıdurumunda üretlendirme 1000m2 birim içn belirlenmiĢbirim fiyat üerinden yapıı.

Kullanı süesi 30 güügeçmez

 Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıla harp malulüve gaziler,öülüer, Bakanlığıı personeli, Bakanlığııdan emekli personel ile Bakanlığııda çlışıken vefat eden personelimizin eşeri, çcukları anne ve babalarıile şhit eşeri, çcuklarıve anne ve babalarıa AÇK ALAN ETKİLİ üretleri %50 indirimli uygulanacaktı.

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Yorumlar  

 
+20 #2 osman 17-07-2014 18:42
ben tek kişi girsem de mi alcam alan kılavuzu
Alıntı
 
 
+6 #1 Sinan 02-03-2014 22:44
Sayın Yetkili ;
Yöre halkına da giriş ücretlimi?
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.

Joomla free themes made by Lonex.

KAZDAĞLARI

                                                                                                                                 

                

KAZDAĞI MİLLİ PARKINI

ALAN KILAVUZU

 

NEZARETİNDE

GEZMEK

İSTİYORSANIZ

 İLETİŞİM

 

  0 532 491 67 33

balaorman@hotmail.com

   

      

      

           

        

   

        

 

       

  

           

TANIMAK İSTERSENİZ

 ÖZGEÇMİŞİM